ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

κ. Αθανάσιο Γεωργιτζίκη, πυρηνικό ιατρό, φιλότεχνο: Όπως φαίνεται και ένας δικός σας στόχος-όραμα, η δημιουργία πινακοθήκης «Κωνσταντίνος Ξενάκης» στις Σέρρες, φαίνεται να παίρνει «σάρκα και οστά»…

 

κ. Κωνσταντίνο Μελίτο, δήμαρχο Αμφίπολης: Υψηλές οι επισκέψεις στο δήμο σας, με «κράχτη» την Αμφίπολη και τον λόφο Καστά, αλλά και τις επώδυνες –είναι η αλήθεια-μνήμες από τις σφαγές Βουλγάρων και Γερμανών… Επιβεβλημένες οι εκδηλώσεις μνήμης ,αλλά και οι επισκέψεις-προσκύνήματα…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*